کارگروه تبلیغات

کار داوطلبانه فعالیتی است که به صورت آزادانه و بدون انتظار پاداش مالی انجام می‌شود. این نوع کار از طرف افرادی انجام می‌شود که به دلایل مختلفی از جمله علاقه، اعتقادات انسانی و مشارکت اجتماعی، به خدمت به جامعه می‌پردازند.

طهورا

سلام
من طهورا هستم مسئول کارگروه تبلیغات آرتوان
متولد آخر آذر ۷۵…
بیوتکنولوژی خوندم
گیاهخوارم و عاشق محیط زیست
چند ساله که آرتوانی‌ام و از بهمن ۱۴۰۰ داوطلبم.

آرتوان مثل یک نوره تو زندگیم
که باهاش بزرگ شدم،یاد گرفتم و خالص‌ترین دوستامو از دل دربطریا(آشغالا!) پیدا کردم